DIGITAL UTBUDSDAG BLIR TEATERCENTRUMS NATIONELLA UTBUDSPLATTFORM 18 SEPTEMBER 2019
NÄSTAN 100 TEATRAR PRESENTERAR FÖRESTÄLLNINGAR

PLATTFORMEN, MED 7-MINUTERS FILMER, KOMMER ATT HETA
AKTUELLT UTBUD

INGET NYTT MATERIAL KOMMER ATT LÄGGAS IN HÄR

FÖR ATT SE HELA UTBUDET, GÅ TILL TEATERCENTRUM.SE/AKTUELLT-UTBUD

Bild av filmremsa