Barns kultur - nytta eller nöje? (2008)
Centrum för barnkulturforskning.

Diskussionen om sambandet mellan estetik och pedagogik har uråldriga rötter. Hur kan olika estetiska uttrycksformer användas för att berika vardagslivet och underlätta inhämtandet av intellektuell kunskap? 

Ska kultur vara nytta eller nöje? Varför är konst bra för barn? Ska barn läsa litteratur för att det är roligt eller för att det är lärorikt? Teater för de minsta – är babydrama möjligt? Unga Riks har i många år spelat teater för barn i skolmiljö. Några olika projekt med problem och möjligheter presenteras. “Varför är jorden arg” frågar en 8-årig flicka – det blir utgångspunkt för Globträdets internationella verksamhet. Och kan det verkligen vara bra för småbarnen att se på TV? Denna skrift belyser dagens syn på dessa frågor.

Innehållsförteckning:
Cecilia Nelson: Barn(s)kultur. Nytta eller nöje?
Lena Kåreland: Pedagogisk konst eller estetisk pedagogik? Om skönlitteratur, läsning och genus
Ann-Sofie Bárány: Babydrama – teater och psykoanalys i livslustens tjänst
Ulf Stark: Barnboken – serietillverkad, fingerdocka eller vad?
Lena Aulin-Gråhamn: Lära på riktigt – skolan, teatern och den radikala estetiken
Lisa Hugoson: Lära på riktigt-projektet
Birgitta Gustafsson & Lena Fritzén: Barnteater – kulturkonfrontation som utmanar gränser
Kajsa Dahlstöm & Birgitta Qvarsell: Globträdet som barnkulturell arena – historik och framtidstankar
Margareta Rönnberg: Nyttan av nöjet – om blöjbarns-TV som embryonal barnkultur. Eller: hur en handfull barn runt 2 år lär sig använda kulturprodukter för barn

Beställning. Slutsåld!
Skriften kan beställs genom att skicka ett mail med leverans- samt faktureringsadress och eventuellt organisationsnummer till cbk@barnkultur.su.se