Estetik, kultur och skapande
Skolverket

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Skapande skola nådde 2014 drygt 65 procent av alla elever i grundskola och förskoleklass, dvs 694 000 elever.

Eleverna ska få upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse. Undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.
Detta material är en del av en serie separata teman som alla tar sin utgångspunkt i ett antal exempel där estetik, kultur och skapande har fått en framträdande plats i ämnesundervisningen inom ramen för Skapande skola. Den övergripande rubriken på samtliga teman är Estetik, kultur och skapande i undervisningen.

På Skolverkets hemsida hittar du följande rubriker:

Med fokus på demokrati, normer och värden

Med fokus på språk, lärande och identitet

Med fokus på digitala verktyg, lärande och kommunikation

Med fokus på upplevelser, känslor och stämningar

Skapande skola


Klicka här för att komma till sidan.